Slide 1

BComeSafe skaper trygghet!

- på skolen, på jobb og i det offentlige rom

Slide 2

Du er sjelden alene

BComeSafe øker din sikkerhet sammen med andre

Slide 3

Risiko er et grunnleggende vilkår

BComeSafe - for økt sikkerhet

NO

Hva?

BComeSafe er et varslings- og krisehåndteringssystem bygget på åpen og velprøvd teknologi, og på en revolusjonerende måte.

Behovet for systemer som kan gi økt trygghet og sikkerhet på arbeidsplasser, skoler og i offentlige bygninger er økende.

Ved ulykker og akutte krisesituasjoner kan BComeSafe være den avgjørende teknologien som gir kriseberedskapen tilstrekkelige oversikt til å kunne treffe de riktige beslutningene, og veilede de involverte på en måte som skaper maksimal sikkerhet — med et så lavt stress- og panikknivå som mulig.

Hvorfor?

Med BComeSafe jobber vi for å gjøre det sikrere for hverandre.

Vi kan bidra til større trygghet ved å sikre at viktig informasjon når de som tar beslutninger i en krisesituasjon.

Vi gjør dette ved å koble moderne kommunikasjonsteknologi, for eksempel smarttelefoner, PC-er og fysisk utstyr i ett sammenhengende system. Dermed beveger kunnskap og kommunikasjon seg til de rette personene, slik at beslutninger fattes på det beste grunnlaget, og slik at den enkelte som blir utsatt for en trussel er informert så nøyaktig som mulig.

Hvordan?

Med BComeSafe kan organisasjonen eller virksomheten — i tillegg til å initiere en alarm og samarbeide med politiet eller andre relevante myndigheter — også ta opp video, chat, vise posisjonen din og etablere kontakt via SMS.

BComeSafe er konstruert for å operere på plattformene som folk flest har i sin umiddelbare nærhet — smarttelefon, laptop eller nettbrett — samt utstyret som allerede er tilgjengelige i en hver organisasjon eller virksomhet.

Hvem er vi?

Morten Kjærsgaard og Steffen Ørnemark har 1. oktober 2015 stiftet BComeSafe

Morten Kjærsgaard

Morten Kjærsgaard

Morten Kjærsgaard er grunnleggeren av åpen kildekode selskapet Magenta, som han har ledet siden 1999.

Morten var 2003-2010 formann i OSL, Foreningen for Open Source Leverandører, som han var medgrunnlegger av i høsten 2003.

Morten har mange års erfaring innen kommunikasjon, ledelse av IT-prosjekter og politisk strategiarbeid, og han gir foredrag om åpen kildekode på ulike konferanser i Danmark og i utlandet.

Morten på LinkedIn

Steffen Ørnemark

Steffen Ørnemark

Steffen Ørnemark har jobbet som IT-sjef og sjef stillinger i store offentlige organisasjoner. Oppgavene har vært både IT-drift, prosjekt portefølje ledelse, strategi og organisasjonsstruktur.

Steffen har også vært visepresident i et stort europeisk IT-leverandør med ansvar for innovasjon og offentlig sektor.

Steffen har jobbet som en uavhengig og hjalp til med å vinne kontrakter for mer enn en halv milliard kroner. I tillegg arbeider Steffen som coach for beslutningstakere i bedrifter og organisasjoner.

BComeSafe kan utgjøre en forskjell

Det er et økende behov for å ha systemer som kan gi økt sikkerhet og trygghet på arbeidsplasser, skoler og offentlige bygninger. BComeSafe er den avgørende teknologi ved et uhell eller akutte krisesituasjoner som gir krisesentret tilstrekkelig kunnskab til å ta de riktige beslutningene. Krisesentret kan veilede de som er involvert på en måte som skaper maksimal sikkerhet med en så lav stress og panikk nivå som mulig.

BcomeSafe kan redusere risiko forbundet med alvorlige hendelser i en institusjon eller i et foretak. Det kan være som eksempler mobbing i skolen, alvorlige slagsmål, bombetrusler, brann – og i verste fall skyteepisoder.

Ved å etablera to-veis kommunikasjon, er det mulig å vurdere situasjonen.  Slik avgjørelsen av en handling (evakuering, barrikadering, etc.) er basert på kunnskap. Dette hindrer også situasjonen å eskalere ved å veilede folk i fare i feil retning mot en ulykke eller en gjerningsmann, men i stedet bort fra faren og trusselen.

BComeSafe kan gjøre forskjellen
BComeSafe byr på mange muligheter for bruk i ulike organisasjoner og steder. BComeSafe kan brukes i foretak – både i administrasjonsbygg eller i industrianlegg. På offentlige steder som idrettsanlegg, konsert eller butikk.
BComeSafe kan brukes på steder som skoler, psykiatriske institusjoner, sykehus eller andre.
Generelt på steder der mennesker møtes mennesker i fare for konfrontasjon eller hvor vi ønsker å beskytte mennesker fra den verste krisen.

Felles trygghet er et felles ansvar
Med BComeSafe kan vi gjøre det tryggere for hverandre. BComeSafe kan bidra til å sikre at viktig informasjon når de som tar beslutninger i en krisesituasjon. BComeSafe kobler smarttelefoner, PCer og andre enheter i ett sammenhengende system. Dermed beveger seg kunnskap og kommunikasjon til de riktige personene, slik at beslutninger fattes på et best mulig grunnlag for at den eller de personer som er utsatt for en trussel, informert så nøyaktig som mulig.
BComeSafe bidra med funksjoner som kan initiere en alarm og samarbeide med politiet og andre relevante myndigheter.

Systemet kan også ta opp video, vise koordinatene for de som har utløst en alarm og satt sms kontakt med de involverte. BComeSafe er konstruert for å operere på plattformene som folk flest har i sin umiddelbare nærhet – smarttelefon, laptop eller nettbrett – samt utstyret som allerede er tilgjengelige på det sted.

Partnere

 • Securitnor

  Vi samarbejder med Securitnor på alarmknapper og LoRa Technology

  Website
33%
Ungdomsvold har falt en tredjedel de seneste ti år
200%
Til gjengjeld er vold mot ansatte ved bosetninger fordoblet siden 2007
25%
25% av alle voldsepisoder skjer på arbeidsplassen
20%
Hver femte funksjonær opplever vold på arbeidsplassen

BComeSafe øker sikkerheten på arbeidsplasser, skoler og offentlige bygninger

Video forside

BComeSafe er et varslings- og krisehåndteringssystem bygget på åpen og velprøvd teknologi, og på en revolusjonerende måte.

Det er et økende behov for systemer som kan gi økt trygghet og sikkerhet på arbeidsplasser, skoler og i offentlige bygninger er økende.

Ved ulykker og akutte krisesituasjoner kan BComeSafe være den avgjørende teknologien som gir kriseberedskapen tilstrekkelige oversikt til å kunne treffe de riktige beslutningene, og veilede de involverte på en måte som skaper maksimal sikkerhet — med et så lavt stress- og panikknivå som mulig.

Slik fungerer det

BComeSafe består av...

 • – en app som lastes ned av brukere til en smarttelefon, laptop eller nettbrett

  phone
 • – en krisesenter-PC installert av BComeSafe teamet

  computer
 • Dessuten har noen institusjoner valgt å installere fysiske alarmknapper, som kommuniserer med krisesentret. BComeSafe app kommuniserer med det trådløst nettverk som er tilgjengelig ved organisasjonen eller virksomheten.

  button

Hva kan utløse en alarm?

 • Når en person med BComeSafe app-en føler seg truet eller er vitne til en truende situasjon, kan vedkommende utløse en alarm ved å trykke på alarmknappen i app-en. Dersom en alarm er utløst ved en feil eller misforståelse, kan vedkommende deaktivere alarmen i den nederste boksen.

  app window
 • Personen som utløste alarmen kan velge mellom:
  1) bare å ringe alarmsentralen ved organisasjonen eller virksomheten
  2) eller å ringe både alarmsentral og politi.
  Personen som utløste alarmen kan senere velge å skjule app på sin smarttelefon eller bærbar PC, slik at en eventuelt truende person ikke finne at en alarm er utløst.

  app window

Hva skjer videre?

Krisesentret mottar alarm og utvalgte personer vil bli varslet via sine smarttelefoner for å samles så snart som mulig, vanligvis innen 30-60 sekunder.

Krisesentret gir en rask oversikt over situasjonen, og kriseteamet kan kommunisere via direktemeldinger eller ved å snakke med den personen som utløste alarmen.

pc window

I toppen av hovedsiden får krisesentret varsel om politiet er tilkalt – og det vises også antall ganger politiet er varslet.

pc window

Dersom en alvorlig situasjon er oppstått, markeres dette med ett rødt felt øverst i krisesenteret. Det gis også varsling om politiet er blitt kontaktet.

pc window

Ett oransje felt indikerer at situasjonen ikke er bedømt til å være kritisk på gjeldende tidspunkt.

pc window

Krisesentret kan zoome inn på utvalgte deler av kartet for å se mer presist hvor trusselen er varslet.

pc window

Videre kan krisesenteret kommunisere med personene som utløste alarmen via chat eller tale.

pc chat window

Dersom det er mer enn seks personer som har utløst en alarm, så vil de påfølgende henvdelsene bli satt i en kø slik at krisesenteret enkelt kan kommunisere med ønskede personer ved behov.

smartphone chat window

På en smarttelefon ser en samtale slik ut. Det er samtidig mulig å ringe politiet.

app window

Det kan også være andre trusler som utløser en alarm, for eksempel ved en brann.

Rask og presis kommunikasjon kan redde liv, samtidig som man sikrer at kun de involverte skal evakueres. Dermed reduseres risikoen for at panikk og kaotiske situasjoner inntreffer.

cancelled

Hvis det viser seg at alarmen er falsk eller at situasjonen er under kontroll, kan alarmen kanselleres. De innvolverte vil få en melding på sin smarttelefon eller bærbare PC. Samtidig kan organisasjonen eller virksomheten informere om at situasjonen er normalisert gjennom høyttalersystemet.

BComeSafe Cloud

I denne løsningen får du tilgang til BComeSafe gjennom skyen. Dette betyr at BComeSafe kjører i vårt datasenter og ikke ditt eget datasenter.

Vi er ansvarlig for drift og oppdatering av systemet, og du blir varslet om oppdateringer på forhånd.

Vi sikrer at BComeSafe også fungerer i nyere versjoner, og vi blir enige om en testprosedyre som sikrer at BComeSafe fungerer i ditt eget miljø (som f.eks. forsikre om at kommunikasjonsporter er åpne, henvisningen til de riktige adresser i IT-miljøet, etc.).

BComeSafe Local

BComSafe vil installeres og driftes i ditt egne datasenter.

Vi vil informere deg når det er nye versjoner klar for deg og deretter planlegger dere selv hvordan du kan fortsette installasjonen og gjennomføring. Vi kan naturligvis hjelpe til i denne prosessen.

Vi sikrer at BComeSage også fungerer i nyere versjoner, men du må selv teste i ditt eget miljø (som f.eks. forsikre om at kommunikasjonsporter er åpne, henvisningen til de riktige adresser i IT-miljøet, etc.).

Selskapsinformasjon

BComeSafe ApS
Pilestræde 43, 3
1112 København K
Denmark

CVR 37 13 07 37

Har du spørsmål eller ønsker du at vi kontakter deg, ring oss på  +45 26 83 34 71 (Morten) eller på +45 51 51 06 76 (Steffen).

Du kan også sende en mail på  info@bcomesafe.com eller benytte skjemaet nedenfor.

Skriv til oss