Slide 1

BComeSafe giver trygge rammer

I skolen, på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Slide 2

Du er sjældent alene

BComeSafe øger din sikkerhed sammen med andre

Slide 3

Risiko er et grundvilkår

BComeSafe giver større tryghed

DK

Hvad?

BComeSafe er et alarm- og krisehåndteringssystem bygget på åbne og kendte teknologier, men med en revolutionerende tilgang.

Der er et stigende behov for at have systemer, der kan øge trygheden på arbejdspladser, skoler og i offentlige bygninger. Hvis en ulykke sker, eller der opstår en akut krisesituation, kan BComeSafe være den afgørende teknologi, der advarer og guider samt letter management workflow ved at give det fornødne overblik for at kunne træffe de nødvendige forholdsregler.

Hvorfor?

Med BComeSafe arbejder vi for at gøre det mere sikkert for hinanden.

Vi kan hjælpe til større sikkerhed ved at sikre, at de vigtigste informationer når dem, der træffer beslutninger i en krisesituation.

Vi gør det ved at forbinde moderne kommunikations-teknologi som smartphones, pc’ere og fast udstyr i ét sammenhængende system. Dermed bevæger viden og kommunikation sig til de relevante personer, så beslutninger træffes på det bedste grundlag, og således at den enkelte, der er udsat for en trussel, informeres så præcist som muligt.

Hvordan?

BComeSafe bidrager med funktioner, der ikke alene kan igangsætte en alarm og etablere kontakt med politiet eller andre relevante myndigheder.

Systemet kan også optage video, vise dine koordinater og etablere sms-kontakt. BComeSafe er designet til at operere på de platforme, som de fleste har i deres umiddelbare nærhed – smartphone, laptop eller tablet – samt det udstyr, der allerede findes på den givne institution.

Hvem er vi?

Morten Kjærsgaard og Steffen Ørnemark har 1. oktober 2015 stiftet BComeSafe

Morten Kjærsgaard

Morten Kjærsgaard

Morten Kjærsgaard er stifter af open source-virksomheden Magenta, som han har ledet siden 1999.

Morten var fra 2003 til 2010 formand for OSL, foreningen for OpenSource Leverandører, som han var med til at stifte i efteråret 2003.

Morten har mange års erfaring med kommunikation, ledelse af it-projekter og politisk strategisk arbejde, og han holder foredrag om open source ved diverse konferencer i både ind- og udland.

Morten på LinkedIn

Steffen Ørnemark

Steffen Ørnemark

Steffen Ørnemark har arbejdet som it-chef og i chefpositioner i store offentlige organisationer. Arbejdsopgaverne har været både it-drift, projektporteføljemanagement samt strategi og organisationsopbygning. Steffen har også været vice-direktør i en stor europæisk it-service leverandør med ansvar for innovation og den offentlige sektor

Steffen har arbejdet som selvstændig og bidraget til at vinde kontrakter for mere end halv milliard kroner. Herudover arbejder Steffen som coach for beslutningstagere i virksomheder og organisationer.

BComeSafe kan gøre en forskel

Der er et stigende behov for at have systemer, der kan give øget tryghed og sikkerhed på arbejdspladser, skoler og i offentlige bygninger. Ved ulykker eller akutte krisesituationer kan BComeSafe være den afgørende teknologi, der giver kriseberedskabet det fornødne overblik til at kunne træffe de rigtige beslutninger og guide de involverede på en måde, der skaber størst mulig sikkerhed med så lavt et stress- og panikniveau som muligt.

BcomeSafe kan reducere ricisi i forbindelse med alvorlige hændelser på en institution eller i en virksomhed. I den lette ende kan der på for eksempel skoler være tale om mobning, men der kan også være tale om overfald, bombetrusler, brand – og i værste tilfælde skyderi.

Ved at etablere to-vejs kommunikation er det muligt at vurdere situationen, så en eventuel evakuering foregår hensigtsmæssig og ikke leder de implicerede i den forkerte retning imod et ulykkessted eller en gerningsmand, men væk fra de farer, der truer.

Hvor kan BComeSafe gøre en forskel
BComeSafe rummer mange anvendelses-muligheder. BComeSafe kan anvendes i virksomheder og i den offentlige sektor. BComeSafe kan benyttes i psykiatrien, på forvaringsanstalter, i flygtningecentre, i hjemmeplejen – og i det hele taget på steder, hvor mennesker møder mennesker med risiko for konfrontation.

Fælles sikkerhed er et fælles ansvar
Med BComeSafe kan vi gøre det mere sikkert for hinanden. BComeSafe kan være med til at sikre, at de vigtigste informationer når dem, der træffer beslutninger i en krisesituation. BComeSafe forbinder smartphones, PC’ere og andre devices i ét sammenhængende system. Dermed bevæger viden og kommunikation sig til de rigtige personer, så beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag, hvorved den eller de, der er udsat for en trussel, informeres så præcist som muligt.

BComeSafe bidrager med funktioner, der kan igangsætte en alarm og etablere kontakt med politiet og andre relevante myndigheder. Systemet kan desuden optage video, vise koordinater på dem, der har udløst en alarm og etablere sms-kontakt med de involverede. BComeSafe er designet til at operere på de platforme, som de fleste har i deres umiddelbare nærhed – smartphone, laptop eller tablet – samt det udstyr, der allerede findes på den givne institution.

Partnere

 • Securitnor

  Vi samarbejder med Securitnor on alarm buttons and LoRa Technology.

  Website
33%
Ungdomsvolden er faldet med en tredjedel de seneste ti år
200%
Til gengæld er vold mod ansatte på bosteder fordoblet siden 2007
25%
25% af alle voldsepisoder sker på arbejdet
20%
Hver femte funktionær oplever vold på arbejdet

BComeSafe øger trygheden på arbejdspladser, skoler og i offentlige bygninger

Video forside

BComeSafe er et varslings- og krisehåndteringssystem bygget på åbne og kendte teknologier, men med en revolutionerende tilgang.

Der er et stigende behov for at have systemer, der kan øge trygheden på arbejdspladser, skoler og i offentlige bygninger.

Hvis en ulykke sker, eller der opstår en akut krisesituation, kan BComeSafe være den afgørende teknologi, der advarer og guider samt letter management workflow ved at give det fornødne overblik for at kunne træffes de nødvendige forholdsregler.

Sådan virker det

BComeSafe består af...

 • – en app, som downloades af brugerne til smartphone, laptop og tablet-PC.

  phone
 • – en krisecenter-PC, der installeres af BComeSafe-teamet.

  computer
 • Desuden har nogle institutioner valgt at installere fysiske alarmknapper, som kommunikerer med krisecentret. BComeSafe-app’en kommunikerer med de WIFI-hotspots, der er tilgængelige på den pågældende virksomhed eller institution.

  button

Hvad kan udløse en alarm?

 • Når en person med BComeSafe-app’en føler sig truet eller er vidne til en truende situation, kan vedkommende udløse en alarm ved at aktivere alarm-knappen på app’en. Er der tale om en fejl eller en misforståelse, kan personen aflyse alarmen i det nederste felt.

  app window
 • Personen, der har udløst alarmen, kan vælge mellem:
  1) kun at kalde alarmcentret på den pågældende institution eller virksomhed;
  2) eller at kalde både alarmcentret og politiet.
  Den, der har udløst alarmen, kan efterfølgende vælge at skjule app’en på sin smartphone eller laptop, sådan at en eventuelt truende person ikke opdager, at en alarm er udløst.

  app window

Hvad sker der så?

Krisecentret opfanger alarmen, og udvalgte beredskabsersoner får besked via deres smartphones om at samles så hurtigt som muligt, typisk i løbet af 30-60 sekunder.

I krisecentret danner beredskabspersonerne sig hurtigt et overblik via hovedsiden på krisecenter-PC’en, og de kan kommunikere via chatbeskeder eller tale med den eller de personer, der har udløst alarmen.

pc window

Øverst på hovedsiden får kriseberedskabet at vide, om politiet også er tilkaldt – og i givet fald af hvor mange personer.

pc window

En rød topbar markerer, at der er tale om en alvorlig situation og fortæller, at politiet er blevet kontaktet.

pc window

Er topbaren orange, indikerer det, at situationen endnu ikke er kritisk.

pc window

Krisecentret kan zoome ind på udvalgte dele af virksomheden eller institutionen for at se, hvor truslen præcist befinder sig.

pc window

Og derefter kan krisecentret kommunikere med de personer, der har udløst alarmen via chat eller samtale.

pc chat window

Er der flere end seks personer, der har udløst en alarm, vil de øvrige blive sat i en kø, som kriseberedskabet kan trække ind baseret på alarmens karakter.

smartphone chat window

På en smartphone vil en samtale se således ud, og der er mulighed for at kalde politiet samtidig.

app window

Der kan også være tale om andre trusler, der udløser en alarm, for eksempel en brand.

Hurtig og præcis kommunikation kan spare menneskeliv og samtidig sikre, at det alene er de involverede, der evakueres, hvorved risikoen for panik og kaotiske situationer minimeres.

cancelled

Viser det sig, at alarmen er falsk, eller at situationen er under kontrol, kan alarmen afblæses, og de involverede personer vil modtage en besked på deres smartphone eller laptop. Samtidig kan institutionen eller virksomheden informere om, at situationen er normaliseret via højttalersystemet.

BComeSafe Cloud

Her er jeres adgang til BComeSafe gennem skyen. Det vil sige at selve programmet afvikles et andet sted end i  jeres eget it-miljø.

Vi er ansvarlige for at opdatere systemet og I bliver orienteret om opdateringer i god tid.

Vi ved at programmet også virker i en ny version – vi aftaler en testprocedure med jer for at sikre at det virker i jeres eget miljø (om kommunikationsporte er åbne, om der henvises til de rigtige adresser i jeres it-miljø osv)

BComeSafe Local

Her afvikles programmet på jeres egen server og hermed er I selv ansvarlige for alt som ved et normalt datacenter.

Vi orienterer jer når der er en ny version klar til jer og herefter planlægger I selv det videre forløb med installation og implementering. Vi kan naturligvis assistere i denne proces.

Vi ved at programmet også virker i en ny version – men I vil selv skulle teste i jeres eget miljø (om kommunikationsporte er åbne, om der henvises til de rigtige adresser i jeres it-miljø osv)

Kontaktinformation

BComeSafe ApS
Pilestræde 43, 3
1112 København K
Denmark

CVR 37 13 07 37

Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive kontaktet, så ring til os på 26 83 34 71 (Morten) eller på 51 51 06 76 (Steffen).

Du kan også sende en mail på  info@bcomesafe.com. Og endelig kan du udfylde formularen herunder

Skriv til os